Charles Nypels Foundation:

Home / Charles Nypels / Charles Nypels Foundation / Jan van Eyck Academie / Authoring the city / The tomorrow book / Contact / Links


Introduction / Biography/ Bibliography / Books on/by Charles Nypels/ Charles Nypels Archive


Books and articles on/by Charles Nypels

on Charles Nypels

Dooijes D. (1988)
Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland. Amsterdam: de Buitenkant.

He was a man, take him for all in all, I shall not look upon his like again : Charles Nypels 1895-1952 (1995)
[S.l. : s.n.]

In memoriam Charles Nypels. (1953)
Amsterdam: Lettergieterij Amsterdam.

Laar, K. van, Laar, M. van, Rosmalen, J. N. van (1986)
Charles Nypels: meester-drukker. Maastricht : Charles Nypels Stichting.

Lommen M. (1991)
De Grote Vijf. Zutphen.

Maastrichtse drukkunst '40-'45 : werk van: A.M.M. Stols, Charles Nypels, J.W. Veltman, Hub Levigne, Henri Jonas, Robert Franquinet, Jerôme Goffin, Edmond Bellefroid, Guill Serpenti (1995) Maastricht : Stadsbibliotheek Maastricht.

Mayer, F. (1952)
Ter herinnering aan Charles Nypels. Amsterdam. Independent publication.

Nypels, C. (introduction by A. M. Witte ) (1962)
Catalogus der tentoonstelling van het werk van Charles Nypels, meester in de edele drukkunst 1895-1952, in het Bonnefantenmuseum te Maastricht van 6 tot 21 oktober 1962 . Maastricht : Bonnefantenmuseum.

Prick H.G.M.
'Het resultaat van meten en passen. Charles Nypels' uitgave van Van Deyssels Schetsen'. In Maatstaf 41, 6 juni 1993, p.16-28.

Rosmalen, J. van (1984)
'Charles Nypels, meester-drukker' In Optima 2 , p.263-272.

Rosmalen, J. van (1985)
'Goud op snee'. In Het Spectrum, p. 23, 29, 54, 61, 62, 95, 118, 147, 154.

Severens B. (1999)
'Ondergeteekende leeft van alle windstreeken'. Charles Nypels als factor in de literatuurgeschiedenis. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, vakgroep Moderne Letterkunde.

Stols, A.A.M.
'Bonte bezoekers in een zwartbeklede kamer. Herinneringen aan Charles Nypels'. In Vrij Nederland, 8th May 1954, p.5.

Lagas A.P.
De meester-drukker Charles Nypels en het schone boek. Drukkerij v.h. Cl. Goffin [exhibition Maastricht 1953].

written by Charles Nypels

Nypels, C. (1940)
'Blad, boek en band'. Schijnwerperreeks, no.39. Het Spectrum.

Nypels, C. (1942)
'De Nederlandsche boekkunst en S.H. de Roos', Halcyon 3.

Nypels, C.
De Nederlandse Typographie sedert 1890. Not published. Not dated. Charles Nypels Archive.

Nypels, C. (1951)
'Verleden en toekomst van de Nederlandse drukkunst'. In Drukkersweekblad, kerstnummer.